بوشهر-اولین جلسه شورای پژوهشی در سال تحصیلی 97-98

شناسه خبر : 64024

1397/06/26

تعداد بازدید : 50

بوشهر-اولین جلسه شورای پژوهشی در سال تحصیلی 97-98
به گزارش روابط عمومی مدرسه علمیه فاطمة الزهرا (سلام الله علیها)کنگان

اولین جلسه شورای پزوهشی برای سال تحصیلی 97-98 در تاریخ 20/06/97 با حضور مدیریت محترم سرکار خانم سیده زهرا موسوی ودیگر واعضای شورا با موضوع بررسی فعالیتهای پژوهشی در سال جاری برگزار گردید.
مصوبات جلسه:


1.برگزاری 2 کرسی آزاد اندیشی با موضوعات خاص
2.تصمیم به برگزاری جشنواره در جنوب کشور وهم اندیشی در این زمینه با کار گروه اجتاعی فرماندار و دیگر ارگان های دولتی وغیر دولتی
3. برگزاری ساعات پژوهشی
4. ارایه طرح های پژوهشی
5.تشکیل انجمن پزوهشی اصول ،ادبیات عرب ،تفسیر وعلوم قرآنی وارایه موضوع در این زمینه.
6. برگزاری ژورنال کلاب پژوهشی مختلف
7. برگزاری نشست های پژوهشی وکارگاه های مختلف در زمینه ارتقا پزوهشی و....