لرستان برگزاری جلسه هم اندیشی معاونین پژوهش مدارس با معاون پژوهش استان

لرستان برگزاری جلسه هم اندیشی معاونین پژوهش مدارس با معاون پژوهش استان

شناسه خبر : 63797

1397/06/20

تعداد بازدید : 48

لرستان برگزاری جلسه هم اندیشی معاونین پژوهش مدارس با معاون پژوهش استان
جلسه هم اندیشی معاونین پژوهش مدارس با معاون پژوهش استان در مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران استان لرستان برگزار گردید .

جلسه هم اندیشی  معاونین مدارس استان با حضور 10 نفر از معاونین با معاون پژوهش  حوزه های علمیه خواهران استان لرستان در مرکز مدیریت استان برگزار گردید . در این جلسه که با هدف آسیب شناسی گزارش کارنامه عملکرد پژوهش مدارس استان برگزار گردید ابتدا نواقص و کمبود ها در زمینه امور پژوهشی با توجه به محرومیت استان ، توسط معاونین مطرح و در ادامه برای رفع این نواقص و ارتقا فعالیت های پژوهشی برنامه هایی پیشنهاد گردید از جمله : برگزاری کارگاههای پژوهشی و جلسات توجیهی برای اساتید با هدف الزام طلاب به ارائه تکالیف پژوهشی _ اولویت دادن به اساتید پژوهشگر برای تدریس دروس آموزشی _ الزام اساتید به ارائه مقالات پژوهشی در جشنواره ها ...  و در پایان برای اجرای برنامه های پیشنهادی مرکز  بودجه های مورد نیاز مدارس  توسط معاونین جهت ارائه به مرکز پیشنهاد داده شد .