موسسه آموزش عالی امام حسین«علیه السلام»

یزد/گزارشی از عملکرد پژوهشی موسسه آموزش عالی امام حسین «علیه السلام»

شناسه خبر : 62848

1397/05/22

تعداد بازدید : 217

یزد/گزارشی از عملکرد پژوهشی موسسه آموزش عالی امام حسین «علیه السلام»
موسسه آموزش عالی امام حسین «علیه السلام» استان یزد گزارشی از فعالیت های پژوهشی خود را در سال تحصیلی 96-95 به صورت دفترچه عملکرد پژوهشی طراحی کرده، به معاونت پژوهش استان ارائه دادند.

 موسسه آموزش عالی امام حسین «علیه السلام» استان یزد فعالیت های پژوهشی خود در سال تحصیلی 96-95 را به صورت دفترچه عملکرد پژوهشی طراحی کرده، به معاونت پژوهش استان ارائه دادند.

جهت دانلود می توانید بر روی لینک زیر کلیک نمایید.