معاون پژوهش مدرسه الزهرا گرگان خبر داد:

گلستان- نشست پژوهشی کرامت انسان ازدیدگاه امام رضا

شناسه خبر : 62750

1397/05/18

تعداد بازدید : 54

گلستان- نشست پژوهشی کرامت انسان ازدیدگاه امام رضا
به گزارش معاونت پژوهش مدرسه علمیه الزهرا سلام الله علیها گرگان نشست علمی با عنوان کرامت انسان از دیدگاه امام رضا(ع)درموسسه قرآنی الزهرا(س)برگزار شد.

دراین نشست خانم فاطمه احمدی ازاساتید این مدرسه گفت :کریم ازصفات الهی است که آن را به انسان ها وازجمله اولیای الهی نیز عطافرموده است.خداوند متعال در قران کریم می فرماید: لقدکرمنا بنی آدم ....مابه انسان کرامت بخشیدیم .درروایتی از رسول اکرم (ص) معنای کریم را اینگونه بیان فرمودند :کرامت انسان همان دینداری انسان است وکریم کسی است که تابع هوی نفس خود نباشد ومقید به انجام دستورات الهی بوده و محرمات الهی را ترک کند.
سرکاراحمدی درادامه گفت: امام علی (ع)درحدیثی صفات انسان های کریم را برشمرده ومی فرمایند:کریم کسی است که :به عهد وپیمان خود که مهمترین آن عهدوپیمان انسان با خدای متعال است  وفا می کندو پایبند است.دومین خصوصیت انسان های کریم این است که دنیادرنظرشان کوچک است وارزشی ندارد.ودیگراینکه انسان های کریم دنیا طلب نیستند وبه اندازه نیازشان برمی دارند.وغرق در دنیا نمی شوند. انسان های کریم قبل از اینکه درخواستی از آنهاشود می بخشند و عطا می کنندچه ازنظرمالی ، علمی یا مسائل دیگر.
سرکار احمدی اضافه نمودند: بدی را باخوبی جواب می دهند ودرپاسخ دادن به رفتاردیگر انسان ها عجله نمی کنند وبه دنبال مقابله به مثل کردن نیستند بلکه تمام تلاش آنهااین است که با صبر وعفو وگذشت باعث هدایت انسان های منحرف شده وآن ها را به راه راست دعوت کنند وبه حقیقت متصل نمایند.
استاداین مدرسه تاکید نمودند:ائمه علیه السلام چنین صفاتی داشتند وصفات الهی به تمامه درآن ها نمایان بود وامام رضا (ع)نیز چنین خصوصیاتی داشتند.وبابزرگواری تمام ،زمینه هدایت بسیاری از انسان هارا فراهم کردند.
ایشان اشاره کردند :ازدیگر وجوه کرامت امام رضا که به این لقب معروف شدند می توان به گسترش تشیع در ایران به واسطه حضور این امام همام درایران وخیر وبرکتی که به این واسطه نصیب مردم ایران شد اشاره نمود.