راه اندازی صفحه پژوهشی موسسه آموزش عالي حوزوي معصوميه قم

شناسه خبر : 62407

1397/04/26

تعداد بازدید : 73

راه اندازی صفحه پژوهشی موسسه آموزش عالي حوزوي معصوميه قم

به گزارش معاونت پژوهش پایگاه اختصاصی پژوهشی موسسه آموزش عالی حوزوی معصومبه قم راه اندازی شد

طی  همکاری  معاوت پژوهش و مرکز فناوری اطلاعات و معاون پژوهشی موسسه آموزش عالی حوزوی معصومبه قم پایگاه اختصاصی پژوهشی این موسسه به طورآزمایشی راه اندازی شد.

یکی از اهداف راه اندازی این پایگاه  انعکاس فعالیت های پژوهشی این موسسه آموزش عالی در راستای کلان طرح مدرسه محوری است.

در این پایگاه اطلاعاتی همچون اخبار پژوهشی موسسه،  موضوعات دفاع شده پایان نامه ها، معرفی مقالات علامه حلی، فراخوان بانوی کرامت و جشنواره پژوهشی گروهی رشد  مربوط به طلاب  این موسسه منتشر خواهد شد.