قم مصاحبه مرحله استانی نخبگان و استعدادهای برتر "ناب 4"

شناسه خبر : 62248

1397/04/19

تعداد بازدید : 54

قم مصاحبه مرحله استانی نخبگان و استعدادهای برتر
مصاحبه مرحله استانی نخبگان و استعدادهای برتر استان قم برگزار گردید.

مصاحبه مرحله استانی نخبگان و استعدادهای برتر در محل مدیریت استان به مورخه 97/4/17 برگزار گردید.

در روز اول این مصاحبه، تعداد طلاب شرکت کننده، چهار نفر بودند که یک نفر شرکت کننده سطح 2 و سه نفر، شرکت کننده  سطح 3 بودند. در مقطع سطح 3 ،یک نفر شرکت کننده در رشته کلام بود و دو نفر دیگر در رشته فقه و اصول شرکت نمودند.