سمنان برگزاری کارگاه روش مطالعه ویاد گیری در فاطمیه مهدیشهر

شناسه خبر : 61470

1397/03/28

تعداد بازدید : 39

سمنان برگزاری کارگاه روش مطالعه ویاد گیری در فاطمیه مهدیشهر
کارگا ه روش مطالعه و یادگیری از مجموعه برنامه های ساعت پژوهش در مدرسه فاطمیه سلام الله علیها مهدیشهربرگزار شد.

به همت واحد پژوهش فاطمیه سلام الله علیها مهدیشهر کارگاه روش مطالعه ویادگیری مربوط به ساعات پژوهشی با حضور خانم فلاحتکار معاون پژوهش این مدرسه برگزار شد.