فارس برگزاري کارگاه آموزشی نرم افزارهای نور حوزه علميه فاطمه الزهرا سلام الله عليها شيراز

شناسه خبر : 61230

1397/03/21

تعداد بازدید : 34

فارس برگزاري کارگاه آموزشی نرم افزارهای نور حوزه علميه فاطمه الزهرا سلام الله عليها شيراز
کارگاه آموزشی نرم افزارهای پژوهشی نور باهدف آموزش وآشنایی طلاب وارتقاء سطح کمی وکیفی مقالات وتحقیقات درسی وپایانی باحضورطلاب پایه دوم درمدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا(س)شیراز برگزار شد .

به گزارش پایگاه خبری اطلاع رسانی حوزه های علمیه خواهران ، کارگاه آموزشی نرم افزارهای نور دراسفندماه 1396 باحضور خانم ((زهراعماد))همکارپژوهشی مدرسه علمیه فاطمه الزهرا(س)شیراز برگزار وطلاب بانحوه مراجعه واستفاده از نرم افزارهای نور آشناشدند.