فارس برگزاري کارگاه آموزش روش مطالعه ویادگیری حوزه علميه فاطمه الزهرا سلام الله عليها شيراز

شناسه خبر : 61219

1397/03/21

تعداد بازدید : 27

فارس برگزاري کارگاه آموزش روش مطالعه ویادگیری  حوزه علميه فاطمه الزهرا سلام الله عليها شيراز
کارگاه آموزشی روش مطالعه ویادگیری باهدف یادگیری مهارت های حداقلی درراستای ارائه تحقیق پایانی باحضور طلاب پایه اول ورودی مهر96 درجهت اجرای برنامه های ساعات پژوهشی درمدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا(س)شیراز اجراشد .

به گزارش پایگاه خبری اطلاع رسانی حوزه های علمیه خواهران ، کارگاه آموزش روش مطالعه ویادگیری دربهمن ماه 1396 انجام شد .
خانم ((راضیه سلطانی))استادحوزه که تدریس این برنامه رابرعهده داشت درابتدابه بیان ارتباط مطالعه ویادگیری ، فیزیولوژی یادگیری حافظه وروان شناسی یادگیری صحبت ودرادامه طلاب راباانواع روشهای مطالعه ، روش دقیق خوانی وتکنیک خلاصه برداری آشنا کرد.