خوزستان برگزاري جلسه دفاعيه تحقيق پاياني مدرسه علميه الزهرا سلام الله عليها دزفول

شناسه خبر : 61004

1397/03/13

تعداد بازدید : 24

خوزستان برگزاري جلسه دفاعيه تحقيق پاياني مدرسه علميه الزهرا سلام الله عليها دزفول

جلسه دفاعیه خانم "آسیه رضایی نمی" به راهنمایی خانم رضازاده در روز پنجشنبه مورخ 97/03/10، در مدرسه علمیه الزهرا(س) دزفول برگزار شد. عنوان تحقیق پایانی ایشان "بررسی حکم اسلامی تعدد زوجات در زمان تعیین و عصر حاضر" بود که طلبه موفق به اخذ نمره 18.87( پیش از اصلاحات) گردید.