در مدرسه علمیه ام ابیها«س» تفت برگزار شد:

کرسی آزاد اندیشی با موضوع «حجاب زیبا آری یا خیر؟»

شناسه خبر : 60782

1397/03/09

تعداد بازدید : 127

کرسی آزاد اندیشی  با موضوع «حجاب زیبا آری یا خیر؟»
کرسی آزاد اندیشی با موضوع «حجاب زیبا آری یا خیر؟»در مدرسه علمیه ام ابیها«س» تفت برگزار شد.

«خانم سکینه دهقانی» به عنوان ارائه کننده بیان کرد:طبق آیات وروایات زن نباید زینت خود را جز برای همسر آشکار کند،طلبه باید به عنوان مبلغ دین  والگوی دیگر زنان بهترین حجاب را انتخاب نماید.

وی گفت:در این کرسی به این مسئله اشاره شد: آیا برای جذب خواهران باید حجاب با روسری های رنگی و گیره های مختلف داشت یا اینکه فلسفه حجاب چیز دیگری است؟

 خانم دهقانی ادامه داد:هرگاه یک طلبه بخواهد طبق دستورات دین عمل کند آیا پوشش عرفی در آن جایگاهی دارد، حال باید ببینیم منظور از عرف هم چیست ؟

وی خاطر نشان کرد: هر کس که بخواهد صراط مستقیم را بپیماید لازم است که وظایف خود را بشناسد وطبق آن عمل کند.

«خانم ناهید اکبری» طلبه منتقد تصریح کرد:خدا زیباست وزیبایی ها را دوست دارد گاهی ما در انجام تکالیف خود افراط یا تفریط داریم چرا برخی روسری رنگی را زینت می دانند  ؟ کجای قرآن ذکر شده  که روسری رنگی پوشیده نشود؟

وی افزود:چه بسا با رعایت حجاب کامل ولی زیبا و  پوشش رنگی مناسب باعث جذب خانم های بد حجاب نیز شویم.

در ادامه طلاب موافق اظهار داشتند: به هر پوششی حجاب نمی گویند،برخی معتقدند :حجاب فرد مومن باحجاب فرد مسلمان فرق دارد و در پوشش نباید جلب توجه کند وحواس دیگران را پرت کند.

طلاب موافق افزودند:چادر حکم عبا را دارد و کراهت رنگ سیاه از سه چیز از جمله چادر برداشته شده است  حتی  برخی از مراجع از جمله آیت الله گلپایگانی می فرمایند :صورت و دست ها هم پوشیده شود بهتر است.

در ادامه گروه منتقد تصریح کرد:رنگ مشکی باعث دلزدگی شده وبالعکس حجاب زیبا و استفاده از روسری رنگی باعث جذب زنان بد حجاب به دین می شود وحتی  وقتی به زیبایی حجاب توجه نکنیم در چشم همسرمان کمتر از دیگران به نظرخواهیم آمد.

«خانم فاطمه السادات رشیدنیا» به عنوان استاد داور عنوان کرد:ما نباید فراموش کنیم که در معرض امتحان ومسابقه ایم، پایان این دنیا به کجا ختم خواهد شد و نباید فراموش کنیم که بندگی هدف نهایی خلقت است.

وی تصریح کرد:حجاب زمانی کامل است که جلب توجه نکند درحالی که روسری های رنگی همراه با چادر مشکی جلب توجه خواهد کرد و ما باید یادمان باشد حجاب حضرت زهرا «سلام الله علیها» باید الگوی زن مومن به خصوص قشر طلبه قرار گیرد.