برگزاری جلسه افتتاحیه کارگروه پژوهش های پایانی مدیریت استان

کرمان برگزاری افتتاحیه کارگروه پژوهش های پایانی مدیریت حوزه علمیه خواهران استان

شناسه خبر : 60324

1397/02/30

تعداد بازدید : 42

کرمان برگزاری افتتاحیه کارگروه پژوهش های پایانی مدیریت حوزه علمیه خواهران استان
جلسه افتتاحیه کارگروه پژوهش های پایانی حوزه علمیه خواهران استان کرمان برگزار شد.

جلسه افتتاحیه کارگروه پژوهش های پایانی حوزه علمیه خواهران استان کرمان برگزار شد.

در این جلسه که در محل ساختمان جلسات مدیریت حوزه علمیه برادران و با حضور اعضای کارگروه تحقیقات پایانی ، کارگروه پایان نامه ها، مدیر حوزه علمیه خواهران استان و همکاران مدیریت استان  برگزار شد ابتدا مدیر محترم استان جناب حاج آقای الله وردی در خصوص اهمیت و ضرورت تشکیل این کارگروه و روند موجود در تصویب موضوعات و طرح های تحقیق پایانی از سال های گذشته تاکنون توضیحاتی ارائه فرمودند. سپس سرکار خانم جوکار معاون پژوهش مدیریت استان، در خصوص آیین نامه های مربوطه، نحوه اجرایی شدن آن و تهیه تقویم زمانی برگزاری جلسات جهت ایجاد نظم و جلوگیری از اتلاف  وقت نکاتی  بیان نمود.پایان بخش جلسه مذکور پاسخ به سوالات اعضای محترم کارگروه ها بود.