گیلان برگزاري نشست پژوهشي مدرسه علميه فاطميه صومعه سرا

شناسه خبر : 60191

1397/02/27

تعداد بازدید : 42

گیلان برگزاري نشست پژوهشي   مدرسه علميه فاطميه صومعه سرا
در استان گیلان نشست علمی-پژوهشی با همت معاون پژوهش مدرسه علمیه فاطميه صومعه سرا برگزار گردید.

:نشست پژوهشي با موضوع  چگونگي رسيدن زن به كمال مورخ 24/2/96 با حضور سركار خانم كامران در جمع طلاب در حال تحصيل مدرسه برگزار گرديد.در اين نشست خانم كامران ضمن بيان اينكه خداوند راه رسيدن به كمال را براي زن فراهم نموده است افزودند زنان جامعه با بهره گيري از دستورات دين وكنار گذاشتن نگاه مقايسه اي با مردان وتوجه به اينكه خداوند حكيم چه امتيازاتي برايش قرار داده تا آنها به اوج وعرفان برسند ،ميتواند باايفاي نقش مادري خود وتربيت صحيح فرزندان وخوب همسرداري داري كردن در كنار عبادت واطاعت از خداوند به رشد ومعرفت صحيح رسيده وخود را به كمال مطلوب برسانند.