خانم مروتی در کارگاه آموزشی بیان کرد:

یزد-امروزه با سواد کسی است که سواد اطلاعاتی داشته باشد.

شناسه خبر : 60142

1397/02/26

تعداد بازدید : 31

یزد-امروزه با سواد کسی است که سواد اطلاعاتی داشته باشد.
برگزاری کارگاه (جست و جوی تخصصی در پایگاه های اطلاع رسانی) در مرکز تخصصی فقه واصول فاطمه الزهرا (س) اردکان با حضور «خانم مروتی»، استاد حوزه و دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه استاد حوزه تصریح کرد:شاخصه سواد در عصر کنونی سواد اطلاعاتی و آشنایی با زبان انگلیسی می باشد.

وی ضمن ارزشیابی تشخیصی از طلاب  ابتدا به بیان اهمیت،تاریخچه و نحوه ی سرچ در اینترنت پرداخت و در ادامه به بیان علائمی که باعث محدود شدن دامنه سرچ در اینترنت می شود اشاره کرد.

خانم مروتی در پایان این جلسه نحوه ی کار با کتابخانه ی ملی را برای طلاب به صورت عملی آموزش داده شد.