مازندران خبر برگزاری دفاعیه پایان نامه سرکار خانم براریان از طلاب موسسه آموزش عالی الزهرا بابل

شناسه خبر : 59805

1397/02/24

تعداد بازدید : 29

مازندران خبر برگزاری دفاعیه پایان نامه سرکار خانم براریان از طلاب موسسه آموزش عالی الزهرا بابل
پایان نامه سر کار خانم رقیه براریان با موضوع فرایند فرهنگ سازی نماز در قران با رویکرد ترتیب نزول وحی با راهنمایی حجت الاسلام دکتر مهدی مهریزی و وبا همراهی مشاور محترم حجت الاسلام جناب آقای دکتر قمر زاده وداوری حجت الاسلام جناب آقای دکتر معرفتاز طریق ویدئو کنفرانس در مدیریت استان مازندران به انجام رسید .