کرمان نشست معاونین پژوهش مدارس با معاون پژوهش مرکز ریحانه النبی رفسنجان

شناسه خبر : 57525

1396/12/21

تعداد بازدید : 58

کرمان نشست معاونین پژوهش مدارس با معاون پژوهش مرکز ریحانه النبی رفسنجان
نشست معاونین پژوهش مدارس علمیه خواهران استان کرمان با معاون محترم پژوهش مرکز برگزار شد.

نشست توجیهی معاونین پژوهشی مدارس علمیه خواهران استان کرمان با جناب حاج آقای حصاری، معاون محترم پژوهش مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران در مدرسه علمیه ریحانه النبی رفسنجان برگزار شد. در این نشست معاون پزوهش مرکز ابتدا به عملکردهای متفاوت و متعدد حوزه های علمیه اشاره نموده و با بیان این نکته که جریان علمی در حوزه های علمیه فقط تعلیم و تربیت نیست بلکه بخش اصلی آن تحقیقات علمی بوده است و اگر این تحقیقات علمی نبود مسلما هیچ یک از مبانی دینی با فهم امروزی به دست ما نرسیده بود، به توضیح در این خصوص پرداخت.  ایشان در ادامه، حاضرین را متوجه مسئولیت حوزه های علمیه در پردازش میراث علمی باز مانده از گذشته و باز آفرینی آن نمود. پایان بخش این نشست، طرح سوالات و مشکلات توسط برخی مدیران و معاونین پزوهشی مدارس استان در خصوص برنامه های معاونت پزوهش در مدارس و پاسخ  حاج آقای حصاری به ایشان بود. نشست توجیهی معاونین پژوهشی مدارس علمیه خواهران استان کرمان با جناب حاج آقای حصاری، معاون محترم پژوهش مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران در مدرسه علمیه ریحانه النبی رفسنجان برگزار شد. در این نشست معاون پزوهش مرکز ابتدا به عملکردهای متفاوت و متعدد حوزه های علمیه اشاره نموده و با بیان این نکته که جریان علمی در حوزه های علمیه فقط تعلیم و تربیت نیست بلکه بخش اصلی آن تحقیقات علمی بوده است و اگر این تحقیقات علمی نبود مسلما هیچ یک از مبانی دینی با فهم امروزی به دست ما نرسیده بود، به توضیح در این خصوص پرداخت.  ایشان در ادامه، حاضرین را متوجه مسئولیت حوزه های علمیه در پردازش میراث علمی باز مانده از گذشته و باز آفرینی آن نمود. پایان بخش این نشست، طرح سوالات و مشکلات توسط برخی مدیران و معاونین پزوهشی مدارس استان در خصوص برنامه های معاونت پزوهش در مدارس و پاسخ  حاج آقای حصاری به ایشان بود.