برگزاری اولین جلسه کارگروه تحقیقات پایانی در مدیریت استان قزوین

قزوین برگزاری اولین جلسه کارگروه تحقیقات پایانی استانی

شناسه خبر : 56908

1396/12/09

تعداد بازدید : 47

قزوین برگزاری اولین جلسه کارگروه تحقیقات پایانی استانی

به گزارش معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران قزوین، اولین کارگروه تحقیقات پایانی در ساختمان مدیریت استان برگزار شد. در ابتدای این جلسه خانم مهدوی منش معاون پژوهش ابتدا به توضیح کلیات آیین نامه تحقیقات پایانی پرداختند و وظایف کارگروه را بیان کردند و در ادامه موضوعات پیشنهادی طلاب مدرسه علمیه زینبیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.