گزارش نشست با اساتید راهنما

شناسه خبر : 55683

1396/11/16

تعداد بازدید : 43

" گزارش نشست معاونت پژوهش مدرسه الزهراء(سلام الله علیها) بوشهر با بعض از اساتید راهنمای جدید این مدرسه در دی ماه سال 1396 "

در تاریخ  11/10/96 جلسه توجیهی اساتید راهنمای جدید مدرسه علمیه الزهراء(سلام الله علیها) بوشهر با حضور خانم ها اقدس جمشیدی، زهرا پناهنده و سرکار خانم ملیحه ممسنی به عنوان اساتید راهنمای جدید و همچنین با حضور معاون پژوهش سرکار خانم سیده کبری علی پور و فاطمه جعفری همکار معاون پژوهش مدرسه برگزار گردید. در این جلسه معاون پژوهش مدرسه، ضمن شرح وظایف استاد راهنمای تحقیق پایانی، آیین نامه ی تدوین تحقیق پایانی را به حاضران جلسه ابلاغ نمود.