بازدید رابط کتابداران حوزه علمیه خواهران استان بوشهر از کتابخانه مدرسه علمیه عسلویه

شناسه خبر : 55034

1396/11/01

تعداد بازدید : 60

بازدید رابط کتابداران حوزه علمیه خواهران استان بوشهر از کتابخانه مدرسه علمیه عسلویه
صبور، معاون پژوهش مدرسه علمیه الزهراء(سلام الله علیها) عسلویه: رابط کتابداران کتابخانه های حوزه علمیه خواهران استان بوشهر خانم فقیه از کتابخانه این مدرسه بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی مدرسه علمیه الزهراء(سلام اله علیها) عسلویه دیروز صبح رابط کتابداران کتابخانه های حوزه علمیه خواهران استان بوشهر خانم فقیه و مدیرمدرسه علمیه الزهراء(سلام الله علیها) استان بوشهر، خانم بازیاری، از کتابخانه و واحد پژوهش این مدرسه بازدید کردند.

صبور، معاون پژوهش مدرسه علمیه الزهراء(سلام الله علیها) عسلویه در گفت گو با روابط عمومی این مدرسه از بازدید رابط کتابداران کتابخانه های حوزه علمیه خواهران استان بوشهر خانم فقیه و مدیرمدرسه علمیه الزهراء(سلام الله علیها) استان بوشهر، خانم بازیاری خبر داد و گفت: دیروز صبح  رابط کتابداران کتابخانه های حوزه علمیه خواهران استان بوشهر خانم فقیه و مدیرمدرسه علمیه الزهراء(سلام الله علیها) استان بوشهر، خانم بازیاری از کتابخانه این مدرسه بازدید کردند؛ و همچنین خانم فقیه از واحد پژوهش این مدرسه، پایان نامه ها و نرم افزارهای این واحد نیز بازدید کرد.