برگزاری جلسه دفاعیه تحقیق پایانی

تهران جلسه دفاع از پایان نامه با موضوع چیستی و چگونگی پیشرفت اسلامی ایرانی از منظر آیت الله خامنه ای با تکیه بر مستندات قرآنی و روایی مشکات اندیشه تهران

شناسه خبر : 54767

1396/10/24

تعداد بازدید : 55

برگزاری جلسه دفاعیه تحقیق پایانی خانم هداوند

اولین جلسه دفاع از پایان نامه در مدرسه مشکات اندیشه با موضوع چیستی و چگونگی پیشرفت اسلامی ایرانی از منظر آیت الله خامنه ای با تکیه بر مستندات قرآنی و روایی با حضور سرکار خانم احمدی به عنوان استاد راهنما و سرکار خانم صائب نیا به عنوان استاد داور در تاریخ ۲۰/ ۱۰/ ۹۶ راس ساعت ۱۳ در سالن اجتماعات برگزار خواهد شد.