سمنان آزمون ساعات پژوهشی در مدرسه امام جعفر صادق علیه السلام شاهرود

شناسه خبر : 54650

1396/10/20

تعداد بازدید : 8

سمنان آزمون ساعات پژوهشی در مدرسه امام جعفر صادق علیه السلام شاهرود
برگزاری آزمون های ساعات پژوهشی در مدرسه علمیه امام جعفر صادق علیه السلام شاهرود سطح دو

آزمون های مربوط به  ساعات پژوهشی، به همت واحد پژوهش مدرسه علمیه امام جعفر صادق علیه السلام  (سطح 2) شاهرود، از تاریخ 2/10/96 الی 16/10/96 برگزار گردید.
عناوین آزمون ها عبارتند از:
1.آموزش windows
2.آموزش فیش نویسی
3. آموزش icdl
4.شیوه نگارش تحقیق پایانی و مقالات علمی- ترویجی
5.مهارت مطالعه مفهومی و هدفمند
6.روش نویسندگی