تهران دفاع از پایان نامه سطح دو الغدیر تهران

شناسه خبر : 52831

1396/09/25

تعداد بازدید : 45

دفاعیه دو نفر از طلاب مدرسه علمیه الغدیر برگزار شد.

دفاعیه دو نفر از طلاب مدرسه علمیه الغدیر برگزار شد.

جلسه دفاعیه خانم ها:
- رضوان قربانی با موضوع «عوامل جلب برکت از منظر آیات و روایات»
- سیده فاطمه قزوینی با موضوع «آداب معاشرت با غیر مسلمانان»
 
 در روز شنبه ۹۶/۹/۱۸ در مدرسه علمیه الغدیر تهران (خواهران) برگزار گردید.
 
 
استاد راهنما خانم دکتر زهرا امی و استاد داور خانم صائب نیا در این جلسه حضور داشتند.