مدارس - نشست آسیب شناسی و ارائه راهکار در راستای بهبود سیر مطالعاتی کانون پژوهشی مدرسه علمیه امام خمینی (ره)

مدارس - نشست آسیب شناسی و ارائه راهکار در راستای بهبود سیر مطالعاتی کانون پژوهشی مدرسه علمیه امام خمینی (ره)

شناسه خبر : 52161

1396/09/16

تعداد بازدید : 51

مدارس - نشست آسیب شناسی و ارائه راهکار در راستای  بهبود سیر مطالعاتی کانون پژوهشی مدرسه علمیه امام خمینی (ره)
دومین نشست آسیب شناسی و ارائه راهکار در راستای بهبود سیر مطالعاتی کانون پژوهشی مدرسه علمیه امام خمینی (ره) با حضور دبیران کانون پژوهشی برگزار شد.

دومین نشست آسیب شناسی و ارائه راهکار در راستای  بهبود سیر مطالعاتی کانون پژوهشی مدرسه علمیه امام خمینی (ره) خواهران استان کرمانشاه با حضور سرکار خانم فرخنده ملایی و 13 نفر از دبیران کانون پژوهشی  برگزار شد.
فرخنده ملایی مدرس حوزه بیان کرد: نبودن منابع برای انجام سیر مطالعاتی را از جمله آسیب ها در زمینه سیر مطالعاتی بیان کرد و افزود : در تشکیل گروها باید اعضایی در نظر گرفته شوند که به اهداف گروه پایبند باشند و از لحاظ دانش و هم فکری مشابهت داشته و مشوق یکدیگر باشندو اگر فردی از اعضای گروه اهداف را نادیده گرفت باید کنار گذاشته شود .
مدرس حوزه عنوان کرد: رکن اصلی سیر مطالعاتی مباحثه کردن است . افراد گروه لازم است که در هر بار مباحثه یک نفر صحبت کند و خلاصه خود را بیان نماید و اعضای گروه هم نظرات خود را بیان نمایند .
در پایان جلسه دبیران کانون پژوهشی پیشنهاداتی را در راستای بهبود سیر مطالعاتی کانون ارائه دادند.