اصفهان برگزاری جلسه دفاع سطح سه

برگزاری جلسه دفاع سطح سه

شناسه خبر : 51632

1396/09/08

تعداد بازدید : 60

برگزاری جلسه دفاع سطح سه
خانم نرجس نیلفروشان دانش آموخته سطح سه حوزه های علمیه خواهران استان اصفهان، در موسسه آموزش عالی فاطمه الزهرا(س) از پایان نامه خود با عنوان « بررسی آراء توحیدی علامه طباطبایی در المیزان » مورخ 1/9/96 ساعت 8 صبح دفاع کرد.

این جلسه با داوری حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای مصطفی خلیلی به صورت ویدئو کنفرانس و حضور استاد راهنما حجت الاسلام والمسلمین محمّد رضا نقیه و معاون پژوهش مدیریت حوزه علمیه خواهران استان اصفهان در محل مدیریت استان برگزار شد.

نیلفروشان در دفاع از پایان نامه خود بیان کرد: توحيد زيربناي اعتقادات اسلامي است و بررسي و واكاوي عميق آن نقش اساسي در ساير باورها دارد.در مباحث توحيدي سه اصطلاح توحيدي ذاتي، صفاتي و افعالي ربوبي و عبادي مطرح است. وی گفت:علامه طباطبايي توحيد ذاتي را در حوزه احديت و واحديت مورد بررسي قرار داده‌اند. توحيد احدي يعني نفي تركيب در ذات الهي و توحيد واحدي نفي تعدد از وجود واجبي مي‌كند. توحيد صفاتي از منظر علامه بدين معناست كه اولاً صفات خداوند از خود اوست ثانياً اوصاف كمالي او نامحدود است، ثالثاً صفات كمالي و ذاتي خداوند عين ذات مقدس اوست و اين هر سه لازمه واجب الوجود بالذات بودن خداوند و غناي مطلق اوست.

نرجس نیلفروشان در ادامه بیان کرد: در توصيف خداوند ضابطه عمومي اين است كه از تشبيه او به ممكنات پرهيز شود و در عين حال با تجريد صفات از ويژگي‌هاي امكاني عقل مي‌تواند خداوند را متصف به آن وصف نمايد. و اين طريق اعتدال بين مسلك تشبيه و تعطيل است.از ديدگاه علامه طباطبايي توحيد افعالي يعني هيچ مخلوقي در فعل خود استقلال ندارد و هرچه در عالم واقع مي‌شود با اذن و اراده تكويني اوست. لذا موجودات عالم همان طور كه در ذات خود استقلال ندارند و نيازمند علت‌اند، در مقام تأثير و عليّت نيز وابسته به «قيوم» عالم هستند.

وی اذعان داشت:  انسان به عنوان موجودي مختار و ذي‌شعور مؤثر در كار و سرنوشت خويش است، اما به هيچ وجه به خود وانهاده و «مفوض» نيست، زيرا تفويض به منزله رسميت بخشيدن به استقلال موجودات است و اين منافي استقلال انحصاري خداوند است.از مهم‌ترين اقسام توحيد افعالي، توحيد در ربوبيت است. توحيد ربوبي يعني تدبير وجود و حيات و خير و شر همه‌اش بدست خداوند است و اسباب و مسببات عالم همه، جنود خداي تعالي است.

نیلفروشان درپایان گفت: همه افعال الهي از جمله خالقيت، مالكيت، رازقيت، ربوبيت، حاكميت و... به طور مستقل و انحصاري براي خداي متعال ثابت است و به طور تبعي و ظلي براي ديگران نيز تأييد مي‌شود.قوام عبادت به نيت و انگيزه فاعل آن است، لذا هر نوع اعتقاد به استقلال وجودي براي معبود يا خالقيت او يا تأثير او در سرنوشت عالم به طور مستقل، منافي توحيد عبادي و سقوط در وادي شرك است. اما واسطه قرار دادن اولياء الهي بدون اعتقاد به استقلال آن‌ها مخالف عبادت موحدانه نيست.