معاون پژوهش مدرسه علمیه الزهراء س آزادشهر خبر داد:

گلستان-برگزاری جلسه دفاع تحقیق پایانی

شناسه خبر : 51277

1396/09/02

تعداد بازدید : 58

گلستان-برگزاری جلسه دفاع تحقیق پایانی
به گزارش معاون پژوهش مدرسه علمیه جلسه دفاعیه تحقیقات پایانی در تاریخ 30/8/96در مدرسه علمیه الزهرا ء (سلام الله علیها ) شهرستان آزادشهر برگزار گردید.

به گزارش معاون پژوهش جلسه دفاعیه تحقیقات پایانی در تاریخ 30/8/96در مدرسه علمیه الزهرا ء (سلام الله علیها) شهرستان آزادشهر برگزار گردید.

معاون پژوهش مدرسه گفت :  جلسه دفاعیه تحقیق پایانی خانم محبوبه رجنی باعنوان :(بررسی علل غصب فدک)با راهنمایی سر کار خانم محبوبه نصرتی زاده با داوری حجت الاسلام والمسلمین  علی اکبر نصرتی  به پایان رسید.