نشست توجیهی معاونین پژوهش استانی

شناسه خبر : 46848

1396/06/08

تعداد بازدید : 270

نشست توجیهی معاونین پژوهش استانی

برنامه  های  و محتوای مرتبط با نشست توجیهی مختصِ معاونین پژوهش استانی

نما(سین) برنامه  نشست توجیهی مختصِ معاونین پژوهش استانی
اداره کل پژوهش تحصیلی
اداره کل پژوهش های عمومی -اداره توسعه وتامین منابع پژوهشی بخش دیجیتال
اداره کل امور نخبگان و استعداد های برتر
اداره پژوهش های پایانی
تصاویر
اخبار
مصاحبه

اخبار مرتبط