مرکز تخصصی فقه و اصول مرکز تخصصی فاطمه الزهرا-س- اردکان برگزار کرد

یزد نشست علمی پژوهشی با موضوع «وظایف شیعیان در زمان غیبت »

شناسه خبر : 43778

1396/03/06

تعداد بازدید : 177

یزد نشست علمی پژوهشی با موضوع «وظایف شیعیان در زمان غیبت »
در مرکز تخصصی فقه و اصول مرکز تخصصی فاطمه الزهرا-س- اردکان نشست علمی پژوهشی با وظایف شیعیان در زمان غیبت با محوریت گوشه نشینی یا زمینه سازی ظهوربرگزار شد.

 در این نشست خانم ابراهیم زاده «استاد حوزه » با اشاره  به تعریف و تبیین معنا و مفهوم انتظار به بیان وظایف طلاب در عصر غیبت  پرداخت و گفت :هر طلبه باید شخصا خود را از لحاظ ظاهری و چه از لحاظ باطنی برای ظهور آماده کند .

وی در پاسخ به سوال« در حال حاضر  چگونه می توان زاهد و با تقوا باشیم؟» اظهار داشت :با توجه به زمانی که درآن قرار داریم و شرایط جدیدی که از لحاظ زندگی به وجود آمده ،استفاده از رفاهیات کنونی  مغایرتی با تهذیب نفس ندارد البته به شرط این که خیلی دلبسته نشویم و اگر زمانی آن ها را از دست دادیم قادر به ادامه زندگی باشیم.

استاد حوزه یادآور شد: البته استفاده از وسایل رفاهی و تجملات کنونی باید در شان طلبه باشد چرا که هر یک از ما برای جامعه الگو هستیم و هر گونه که عمل کنیم مردم از ما تاثیر می گیرند.

در ادامه  خانم ابراهیم زاده کتابهایی در زمینه مهدویت از جمله:( امام زمان سر چشمه نشاط جهان (عبد الکریم پاک نیا),شبهات مهدویت(مجتبی عصیری) معرفی کرد .

شایان ذکر است در پایان به پرسشهای طلابدر این زمینه نیز پاسخ داده شد.