مرکز تخصصی فاطمه الزهرا-س- اردکان برگزار کرد:

یزد نشست هم اندیشی با موضوع «شیوه های ابراز محبت به همسر »

شناسه خبر : 43777

1396/03/06

تعداد بازدید : 187

یزد نشست هم اندیشی با موضوع «شیوه های ابراز محبت به همسر »
نشست هم اندیشی با موضوع «شیوه های ابراز محبت به همسر با محوریت کتاب تا سا حل آرامش» در مرکز تخصصی فقه و اصول فاطمه الزهرا-س- اردکان برگزار شد.

در این هم اندیشی خانم هاتفی (عضو انجمن های پژوهشی  این مرکز) بحث را با محوریت کتاب تا ساحل آرامش به نویسندگی (عباسی ولدی) آغاز کردند.

خانم هاتفی ضمن معرفی این کتاب و بیان خلاصه ای از مطالب بحث را ادامه داد.

وی شیوه های محبت را که به دو دسته کلامی و رفتاری تقسیم می شود را توضیح داد و سپس با طلاب به صورت گروهی بحث و هم اندیشی شد.

در پایان اعضای انجمن به بیان  تجربیات خود د راین زمینه پرداختند وحاصل مطالعات خود را بیان کردند.