کرمانشاه-برگزاری جلسه نقد تحقیق پایانی با حضور مرادی معاون پژوهش مدیریت حوزه علمیه خواهران استان در مدرسه علمیه امام خمینی ره کرمانشاه

شناسه خبر : 36271

1395/10/07

تعداد بازدید : 159

کرمانشاه-برگزاری جلسه نقد تحقیق  پایانی با حضور مرادی معاون پژوهش مدیریت حوزه علمیه خواهران استان در مدرسه علمیه امام خمینی ره کرمانشاه

جلسه نقد تحقیق پایانی با حضور مرادی معاون پژوهش مدیریت حوزه علمیه خواهران استان به عنوان استاد داور در مدرسه علمه امام خمینی ره شهرستان کرمانشاه برگزار شد.

در این جلسه تحقیق پایانی خانم فرانک افشین تبار از طلاب مدرسه امام خمینی ره  با عنوان:  «پیامدهای موسیقی حرام» توسط گروهی از طلاب شاغل به تحصیل مورد نقد و بررسی قرار گرفت. طلاب منتقد به مواردی از قبیل عنوان، کلیات تحقیق، ساختار و منابع مورد استفاده در تحقیق، نقدهایی وارد نمودند که خانم افشین تبار با همراهی استاد راهنما خود سرکار خانم غیبی به اظهارات طلاب پاسخ گفت.

در ادامه مرادی معاون پژوهش مدیریت حوزه علمیه به عنوان داور، پس از جمع بندی نهایی ضمن تشکر از نگارنده تحقیق و طلاب منتقد افزود: جلسات نقد تحقیقات پایانی، علاوه بر تقویت روحیه نقدپذیری طلاب، گامی موثر در راستای نگارش تحقیقات علمی فاخر و کاربردی خواهد بود.

در پایان با اهدا جوایز، شرکت کنندگان مورد تقدیر و تشکر قرار گرفتند.

اخبار مرتبط