خانم نسرين نوري از تهران

شناسه خبر : 18424

1394/03/04

تعداد بازدید : 573

نام پژوهشگر:خانم نسرين نوري مدرسه علميه :مدرسه علميه کوثر ورامين گرايش علمي :علوم حديث و درايه رتبه : شایسته تقدیر سطح: دو امتياز:77
حدیث منزلت در قرآن و حدیث
 
چکيده
سند حديث منزلت در ميان صحاح معتبره متفق عليه است. مخصوصاً که دو صحيح بخاري و
مسلم از آن سخن به ميان آورده است. حديث منزلت به سه طريق نقل شده طريق اول را صحيح
بخاري و مسلم و و دو طريق ديگر را غير از صحاح سته نقل کرده اند. حديث از لحاظ الفاظ
مختلف است. اما در عين حال از نظر معنا همه طُرق متحد است. دلالت حديث به اين حقيقت
واقف است که وزارت، خلافت و ولايت حضرت هارون و علي)ع( الهي و مقدس است يعني در
تع يين اين دو خواسته الهي نقش مهم داشته است. وقتي خواسته الهي در چنين امر دخيل بود
قهرا اهليت در امر وزارت و خلافت و ولايت در کار است. حاصل آنکه بين مشبه به )هارون( و
مشبه )علي)ع(( ويژگيهاي فراوانی بوده و هست
یادداشت
پذیرفتن آثار در سه قالب و ارزیابی آنها بر اساس رتب هی تحصیلی و نیز رقابت گسترده بین
طلاب در جشنواره علامه حلی زمین هساز انجام این تحقیق بوده است. نکت هایی که در اینجا باید
به آن اشاره کرد این است که طلاب عزیز فرصتها را غنیمت شمرده و نعمت تفکر و اندیشیدن که
خداوند متعال به انسان ارزانی داشته، را قدر بدانند و از آن در راه ب هدست آوردن علم وگر هگشایی
از مشکلات فکری، عقیدتی و حل شبهات جامعه استفاده نمایند. لازم است که طلاب گرامی در
طول تحصیل همزمان با فراگیری وآموزش علم، به پژوهش و تحقیق بپردازند تا بعد از فراغت از
تحصیل یک مبلغ و پژوهشگر موفق و انسان آگاه به دین باشند. درپایان، از مسئولین پژوهشی
این درخواست را دارم که در راستای مهار تافزایی طلاب در زمینه اصول و مهار تهای تحقیق
و پژوهش، وآشنایی ایشان با موضوعات نو و کاربردی و نیزمعرفی اساتید مجرب و متخصص
همکاری لازم را مبذول دارند

اخبار مرتبط