اطلاع رسانی همایش ها، تشکل ها و سامانه ها

شناسه خبر : 15504

1393/08/03

تعداد بازدید : 35654

فراخوان ها  
 1  علامه حلی
2 بانوی کرامت
3 مسابقه رشد
4

آثار فراخوان علامه حلی

آثار فراخوان بانوی کرامت

آثار فراخوان رشد

کلیه آثار فراخوانها

 

اطلاعات هسته های پژوهشی

 اطلاعات هسته ها (نام، مسئول، استان، شهرستان، تعداد و...)(در حال تکمیل)
مشاهده نمایشگاه دیجیتال هسته های پژوهشی
مشاهده فهرست آثار هسته های پژوهشی
 کار برگ های هسته ها
  آیین نامه و دستو العمل ها (در حال به روز رسانی)
 موضوعات پژوهشی کار شده (در حال به روز رسانی)
موضوعات پژوهشی در دست اقدام فعالیتهای انجام شده هسته ها (در حال به روز رسانی)
 آمار ها و نمودار ها (در حال به روز رسانی)

 

سامانه ها

1    معرفی سامانه  پایان نا مه ها
2  ورود به سامانه پایان نامه ها
3  بانک موضوعات تکراری پایان نامه ها
4  معرفی سامانه  فراخوان ها
5  ورود به سامانه فراخوان ها ویژه طلاب مدارس تحت پوشش
6  ورود به سامانه فراخوان ها ویژه طلاب سایر مدارس(استان خراسان، جامعه الزهرا(س)، بنت الهدی و طلاب نظام قدیم)
7 بانک آثار فراخوان های علامه حلی، بانوی کرامت و رشد
8  اطلاعات کتابشناختی
 
تشکل ها
 1 هسته های پژوهشی (در حال به روز رسانی)      
 2 کانون های پژوهشی (در حال به روز رسانی)
 3 انجمن های پژوهشی (در حال به روز رسانی)

اخبار مرتبط