اخبار هفته کتاب ساوه

شناسه خبر : 15168

1393/09/03

تعداد بازدید : 411

اخبار هفته کتاب ساوه
فعالیت های انجام شده ،در مدرسه علمیه فاطمه الزهرا(سلام الله علیها) به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی
 
1. معرفی کتابخانه مدرسه علمیه فاطمه الزهرا و روش استفاده از آن توسط معاونت پژوهشی و
تبریک مدیریت مدرسه علمیه فاطمه الزهرا(سلام الله علیها) به مناسبت هفته کتابخوانی
2.اهدای نرم افزار امر به معروف و نهی از منکر به تمام طلاب مدرسه علمیه فاطمه الزهرا(سلام الله علیها)
3.توزیع بروشور ویژه هفته کتاب و کتاب خوانی بین طلاب مدرسه علمیه فاطمه الزهرا(سلام الله علیها)
4.برگزاری مسابقه از بروشور تهیه شده به مناسبت هفته کتابخوانی و اهدای جوایز به برندگان و کتابخوانان برتر
5. معرفی کتابخانه مدرسه علمیه فاطمه الزهرا(سلام الله علیها) در مدرسه علمیه الهیه و اهدای کتاب به کتابخانه این مدرسه
6. معرفی کتابخانه مدرسه علمیه فاطمه الزهرا(سلام الله علیها) در مدرسه راهنمایی المهدی
و اهدای کتاب به کتابخانه این مدرسه
7. فضاسازی کتابخانه مدرسه علمیه فاطمه الزهرا(سلام الله علیها) به مناسبت هفته کتابخوانی
و به نمایش گذاشتن آثار مولفان استان مرکزی و شهرستان ساوه