هرمزگان- برگزاری کارگاه پایان نامه نویسی- موسسسه آموزش عالی فاطمه معصومه (س)- بندرعباس

شناسه خبر : 125728

1401/05/10

تعداد بازدید : 11

هرمزگان- برگزاری کارگاه پایان نامه نویسی- موسسسه آموزش عالی فاطمه معصومه (س)- بندرعباس
معاون پژوهش موسسه آموزش عالی فاطمه معصومه (س) از برگزاری کارگاه پایان نامه نویسی برای طلاب رشته تفسیر و علوم قرآنی خبر داد.

معاون پژوهش موسسه آموزش عالی فاطمه معصومه (س) از برگزاری کارگاه پایان نامه نویسی برای طلاب رشته تفسیر و علوم قرآنی خبر داد.ایشان افزودند: این کارگاه به عنوان واحد پژوهشی طلاب رشته تفسیروعلوم قرآنی ارائه شد و هنوز در حال برگزاری است.

اخبار مرتبط