بوشهر -کرسی ترویجی«بررسی نظریه انتخاب عقلانی از دیدگاه پوپر و ملاصدرا»

شناسه خبر : 124567

1401/04/12

تعداد بازدید : 32

بوشهر -کرسی ترویجی«بررسی نظریه انتخاب عقلانی از دیدگاه پوپر و ملاصدرا»
به همت معاون پژوهش مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران استان بوشهر؛ کرسی ترویجی«بررسی نظریه انتخاب عقلانی از دیدگاه پوپر و ملاصدرا» برگزار شد

کرسی علمی- ترویجی«بررسی نظریه انتخاب عقلانی از دیدگاه پوپر و ملاصدرا» به همت معاون پژوهش مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران استان بوشهر، ... اردیبهشت ماه 1401 برگزار شد.
به گزارش معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان بوشهر زهرا صداقت مدیر جلسه، کرسی علمی- ترویجی«بررسی نظریه انتخاب عقلانی از دیدگاه پوپر و ملاصدرا» گفت: مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران استان بوشهر با هدف  ایجاد فضای علمی با ارائه گفتگو های آزاد و نشر و نقد مباحث علمی و بیان اندیشه های نو، در تلاش است با برگزاری کرسی های  ترویجی و علمی- پژوهشی، فرهنگ آزاد اندیشی گسترش دهد.
ارائه دهنده این کرسی، حجت السلام دکتر مهدی جمالی(دکترای فلسفه) و دکتر سید محمدتقی موحد ابطحی عضو (هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) به عنوان ناقد، اسفند ماه،1400 برگزار شد.