اصفهان/ موسسه آموزش عالی فاطمه الزهرا/ برگزاری جلسه دفاعیه

شناسه خبر : 124444

1401/04/06

تعداد بازدید : 25

اصفهان/ موسسه آموزش عالی فاطمه الزهرا/ برگزاری جلسه دفاعیه
معاونت پژوهش سطح 3 موسسه آموزش عالی فاطمه الزهرا سلام الله علیها از برگزار جلسه سمانه نیلیه، طلبه رشته تفسیر و علوم قرآنی، مؤسسه آموزشی عالی حوزوی فاطمه الزهراء (س) اصفهان از پایان نامه خود با عنوان «معناشناسی واژه هلک در قرآن»، با راهنمایی حجت الاسلام و المسلمین رضا رمضانی و داوری مهدی حبیب اللهی خبر داد.
 

نیلیه در دفاع از پایان نامه خود با بیان اینکه راهیابی به عمق معنای واژگان قرآن نیازمند روشی است که مراد خداوند حکیم را به درستی تبیین نماید، گفت: امروزه معنا شناسی که از ظهور آن به عنوان یک علم کمتر از یک قرن می‌گذرد، وظیفه‌ی بررسی معنا را بر عهده دارد و با رویکرد و مبانی جدید، معنا را مورد مطالعه قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: این روش در میان مستشرقان و برخی از محققین علوم اسلامی به کار گرفته شده است. نظر به اهمیت این مسئله محقق با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی واژه هلک پرداخته است. نتیجۀ بررسی معنا شناسی واژگانی هلک بر پایۀ معنای اساسی و با مطالعۀ فرهنگ قومی عرب جاهلی پیش از اسلام و جهان بینی حاکم برآنها، این است که این واژه در پیش از اسلام کاربرد داشته و دارای یک وجه جامع معنایی و آن از بین رفتن و عدم بقاء می باشد. بنابر این معنای اساسی آن عبارت است از، ازبین رفتن و سقوط حیات در موجوداتی که دارای روح می‌باشند که این ساقط شدن حیات گاه به صورت اختیاری و گاه به صورت غیر اختیاری است و در سایر کائنات که داری روح نمی‌باشند زمانی که واژۀ هلک در آنها به کار برده می‌شود، این عدم حیات و بقاء به صورت مجازی برای آنها منظور می‌باشد.

نیلیه گفت: با کشف واژه‌ها و عبارت‌های مترادف، متضاد، فعال، منفعل، لازم و تشکیل میدان‌های معنایی و تحلیل آن، یافتن واژه‌های کلیدی و کانونی و جهانبینی حاکم بر این واژۀ هلک در قرآن، معنای نسبی هلک در بافت و جهان‌بینی قرآن عبارت است از عذاب الهی که انسان‌ها به واسطۀ ظلم بزرگ که آن عدم ایمان به خدا می‌باشد، مستحق آن می‌شوند. این عذاب در زمان معین و پس از اتمام حجت خداوند بر بندگان توسط کارگزاران هلاکت و به وسیلۀ ابزار هلاکت انجام می‌گیرد که در پی آن انسان فاقد حیات می‌شود و این هلاک شدن برای انسان ضلالت، گمراهی، ضرر و تباهی به ارمغان می‌آورد و پس از آن به سوی خداوند باز می‌گردند و دیگر به دنیا باز نمی‌گردند.

طلبه رشته تفسیر و علوم قرآنی، مؤسسه آموزشی عالی حوزوی فاطمه الزهراء (س) اصفهان بیان کرد: در مطالعات متنی، الله، انسان، عدم ایمان، ظلم، زمان معین و عذاب در کانون واژه‌های کلیدی همچون اتمام حجت، ضلالت و گمراهی، ضرر و تباهی و نبودن ناصر، بازگشت به سوی خدا و عدم بازگشت به دنیا و... قرار گرفته است.