فارس/آباده طشک/برگزاری کرسی آزاد اندیشی با موضوع " مرز شادی در اسلام"

شناسه خبر : 124212

1401/04/01

تعداد بازدید : 11

فارس/آباده طشک/برگزاری کرسی آزاد اندیشی با موضوع

معاونت پژوهش مدرسه الزهرا سلام الله آباده طشک کرسی آزاد اندیشی با موضوع " مرز شادی در اسلام" برگزار کرد.
در ابتدا خانم برمشوری استاد ارائه دهنده به تبیین شادی و نشاط پرداخت و بیان کرد: فَرَح به معنای نشاط، شادی ، سرور و رضایتی است که در قلب و نفس آدمی است اما علت آن ممکن است بیرونی باشد پس شادی عبارت است از لذت حاصل در قلب از رسیدن به آنچه مورد تمایل است. خداوند طبیعتا یک سری نیازها و تمایلاتی در انسان قرار داده است که شادی و نشاط یکی از این نیازها و از ضروریات زندگی انسان است.
سوال خانم بیات استادمنتقد: معیارهای شادی حلال در دین اسلام کدامند؟
جواب استاد ارائه دهنده : هدف از زندگی رسیدن به کمال و قرب الهی است. معیار شادی شامل سه عنصر انگیزه، هدف و قالب است که هر سه باید در راستای قرب الهی باشد. پس معیار شادی ما باید خداوند باشد، اینکه شادی و نشاط ما، ما را به خداوند نزدیک تر می کند یا خیر؟ قالب و شکل عمل مهم است.
سوال استاد منتقد: با وجود خط قرمزهایی که اسلام جلوی راه ما قرار داده است چگونه می توان از زندگی دنیایی لذت ببریم؟
پاسخ استاد ارائه دهنده: اگر فعالیت هایی که در طول روز انجام می¬دهیم با نیت کسب رضای خداوند و قرب الهی باشد، عبادت محسوب می شود و باعث شادی و نشاط قلبی در انسان می شود. وضو گرفتن، نماز خواندن، روزه گرفتن، غذا پختن به نیت اهل بیت (ع) و انجام سایر کارهای خانه به نیت قرب الهی باعث سرور و شادی انسان می شود.