اصفهان/ موسسه آموزش عالی فاطمه الزهرا/برگزاری جلسه دفاعیه

شناسه خبر : 123615

1401/03/04

تعداد بازدید : 24

اصفهان/ موسسه آموزش عالی فاطمه الزهرا/برگزاری جلسه دفاعیه
معاونت پژوهش از برگزاری جلسه دفاعیه طلبه سطح 3 رشته تفسیر و علوم قرآنی خانم زهرا محمدی با عنوان "افتراقات تفسیر «المیزان» و «تسنیم» در چهار محور در جزءیازدهم قرآن‌کریم" به راهنمایی حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مجید انصاری تبار و داوری جناب آقای دکتر محسن برقی کار در تاریخ چهارم خردادماه چهارشنبه خبر داد.

طلبه زهرا محمدی در مورد پایان نامه خود اینگونه توضیح داد که قرآن، با محتوایی ‌بلند، برای سعادت بشریت نازل شده است. از این‌رو لازم است با تفسیر آن آشنا شد. علم ‌تفسیر از علوم مرتبط با قرآن‌کریم است. از مهمترین کتاب‌های تفسیری شیعه می‌‌توان‌به: تفسیرالمیزان و تفسیرتسنیم اشاره‌ کرد. برخی از ویژگی‌های قابل اشاره تفسیرالمیزان سبک ویژه‌ی(تفسیر قرآن به قرآن) و جامعیت مولف آن در علوم‌ عقلی و نقلی و از ویژگی‌های تفسیرتسنیم نیز، عدم ‌استفاده از روش‌ شهودی و زبان ‌فارسی است. گاهی مفسران در تفسیر آیات با یکدیگر اختلافاتی‌ دارند. تفسیرالمیزان و تفسیرتسنیم نیز از این ‌امر مستثنی نیستند. در این تحقیق به مقایسه‌ی تطبیقی این دو تفسیر پرداخته شده‌ است .

وی در ادامه گفت در قسمت(مفردات‌قرآن) : مفسر کتاب ‌المیزان و کتاب‌ تسنیم هر دو اصل قرینه‌ها را مشترکاً به‌ کار برده‌اند. اما در شیوه استفاده از قرینه‌ها و گونه کاربرد آن اختلافاتی دارند. در قسمت ‌منابع و کتب‌تفسیری: هر دو مفسر از کتاب‌های‌ تفسیری اهل‌سنت و همین‌طور شیعه و همین‌طور کتب ‌علمی و تاریخی بهره‌ برده‌اند ولی تفسیرتسنیم به‌خاطر اینکه رجوعش به منابع بیشتری بوده مطالب را، متقن‌تر ارائه کرده ‌است.قواعد و مبانی‌تفسیری : مفسر المیزان و تسنیم از قواعد و مبانی یکسان استفاده‌ کرده‌اند ولی تفسیرتسنیم در مباحث علمی و عرفــانی بیشتر وارد شده‌ و این مــوارد را برای تفسیر آیات درنظر گرفته‌ است. برداشت از آیات ‌قرآن‌کریم: هرچه مفسر قرآن توان‌ بیشتری برای استنباط ‌مطالب از آیات ‌قرآن داشته ‌باشد و از معنای کاربردی کلمات و همین‌طور اصطلاحی ‌واژگان استعمال ‌شده بهره ‌بیشتری ببرد برداشت او فراگیرتر و متقن‌تر می‌‌شود؛ که این‌ موارد در تفسیرتسنیم بیشتر دیده می‌‌شود.