اصفهان/ کرسی علمی ترویجی

اصفهان/ اقدامات فاخر پژوهشی/کرسی علمی ترویجی

شناسه خبر : 121658

1401/01/25

تعداد بازدید : 139

اصفهان/ اقدامات فاخر پژوهشی/کرسی علمی ترویجی
موسسه آموزش عالی حوزوی فاطمه الزهرا(سلام الله علیها) با همکاری مرکز تخصصی فقه و اصول النفیسه، کرسی علمی ترویجی با عنوان«هویت جمعی،رابطه ارزشمندی ذاتی و جنسیت بانوان در عصر کنونی» با ارائه سرکار خانم دکتر مریم مدمُلی(پژوهشگر مطالعات زن و خانواده و استاد حوزه و دانشگاه) و حضور سرکار خانم دکتر زاهره سادات میر جعفری(پژوهشگر مطالعات زن و خانواده و استاد حوزه و دانشگاه) به عنوان ناقد، به دبیری سرکار خانم دکتر عفت رمضانیان (استاد حوزه و دانشگاه) اسفندماه 1400 برگزار کرد.

مریم مدمُلی، در کرسی علمی ترویجی «هویت جمعی، رابطه ارزشمندی ذاتی و جنسیت بانوان در عصر کنونی» در جمع طلاب مراکز تخصصی حوزوی اصفهان گفت: هر انسانی هویت فردی دارد که می تواند به هویت جمعی سوق پیدا کند. که اگر با جنسیت پیوند زده شود، هویت جنسی را شکل می دهد. نگاه دینی بین زن و مرد در حقیقت انسانی فرقی وجود ندارد و در سرشت انسانی هردو مشترک اند. در نگاه قرآن، ارزشمندی فارغ از توجه به جنسیت است. ادعای کاذب برتری جنسیتی که غالباً مرد را جنس اول و برتر و زن را دوم مطرح می کند، از مسایل مهمی است که در حوزه ی جنسیت مطرح است که در طول تاریخ ادعاها و شبهاتی وجود دارد که برتری جنسیتی را دامن میزند.

وی با اشاره به نگاه فمینیسم های متأخر و نقد پنجگانه تفکر فمینست ها وارد مبحث نگاه فمینیستی شد و گفت: ارزشمندی برخاسته از ذات است و در نفس الامر وجودی انسان فارغ از جنسیت، نهاده شده است. نگاه دینی ما نه طرفدار نگاه سنتی غربی است که جنس مرد را برتر و زن را فروتر می داند و نه طرفدار نگاه افراطی فمینیست های متأخر

دکتر زاهره سادات میر جعفری، پژوهشگر مطالعات زن و خانواده و استاد حوزه و دانشگاه در ادامه این کرسی به عنوان استاد ناقد ضمن دفاع از صحبت های خانم مدملی اذعان نمود: در حالی که سه سطح برای ارزشمندی می توان نام برد؛ سطح ذاتی، غایی و فاعلی اما برای نگاه کاربردی بحث جنسیت و مخصوصاً بحث هویت جمعی و هویت زنانه تحت تاثیر نگاه فمینیستی قرار گرفته است.

پژوهشگر حوزه زن و خانواده افزود: برای آن که بتوان الگوی صحیحی به جامعه ارایه دهیم باید سه سطح را در نظر داشته باشیم، بحران هویت متأثر از ارزش هایی است که در جامعه نهادینه شده است و مولفه هایی که در هویت اجتماعی دخیل هست بر آن اثر می گذارد.

وی با انتقادی بر صحبت های خانم مدلولی، عنوان کرد: ما نتوانستیم الگوها و ارزش های واقعی را به جامعه بشناسانیم؛ اسطوره های خودمان را به عنوان نسلی موفق به نسل جدید معرفی نکردیم. زنان ما اگر به ارزشمندی خود واقف باشند تحت تاثیر هر جریانی چه مثبت و چه منفی قرار نمی گیرند. بیان مصادیق براساس مبانی نظری، از ضروریت های جامعه کنونی است. که مغفول مانده است.

مدملی هم در پاسخ مباحث مطرح شده بیان کرد: مباحث مطرح شده ساختار مبانی نظری است. باید ثابت کنیم که آیا زن از دیدگاه اسلام زن یک ماهیت و هویت مستقل دارد و پس از آن باید بررسی کنیم از دیدگاه اسلام آیا می شود برای آن هویت جمعی هم تعریف کنیم.

استاد حوزه خواهران افزود : امتیاز دین اسلام نسبت به سایر ادیان این هست که تفسیر ویژه ای از آفرینش دارد هدفی که در دین اسلام طراحی شده برای انسانیت، رشد و تعالی انسانهاست تا سر حد کمال تا رساندن انسان ها به جایگاه قرب. اسلام بر همه جنبه های فردی –اجتماعی، تربیت انسان ها و تغییر نفوس تاکید دارد. نهادهای درون دینی هم مبتنی بر دین هستند ساختار دین دنبال ایجاد حضور اجتماعی با حاکمیت دین همراه با اصول و ارزش ها تا حقوق و آزادی های فردی و هویت های فردی، تابعی از این ارزش ها و اصول هستند.

وی اذعان کرد: ما باید دنبال این پاسخ باشیم که آیا بدون دستیابی به هویت فردی مستقل و مستحکم آیا می توان به هویت اجتماعی قابل قبول رسید؟ تا محدوده ی انسانیت، اراده و حق انتخاب مستقل از نظر دین اسلام در خصوص زن و مرد مشخص نشود، نمی توانیم یک هویت جمعی برای آن ها تعریف کنیم. انسان ها اعم از زن و مرد پیش از کسب هویت مستقل نمی توانند نقش خود را در ساختار جامعه ایفا کنند. نمی توانند مسئولیت ها و وظایف خود را در جامعه به خوبی ایفا کنند پس در قدم اول باید به این فهم رسید که در ادبیات دینی چه تعریفی از این حیث شده است. پس از آن باید یک هویت فردی مستقل برای زن تعریف کنیم که مستقل از هویت مرد است .هویت زنانه در عصر جدید دهیم، هویت زنانه در حال حاضر یک هویت چند پاره است.

پژوهشگر حوزه ی زنان در ادامه گفت: تعریف نقش جنسیتی با بحث حجاب بسیار ملموس است. امر حجاب بیشتر از اینکه یک امر فردی و خصوصی باشد، یک الزام برخواسته از ضرورت اجتماعی است. در اینجا نکته ظریف و حساس میزان تعریف هویت فردی، هویت اجتماعی و هویت جمعی زنانه است. اگر حجاب مورد پذیرش قلبی و اعتقادی زن نباشد مشکل ساز خواهد شد و ضرورت اجتماعی تحقق پیدا نخواهد کرد، درونی شدن حجاب مقدماتی نیاز دارد هویت فردی ست که به فرد می فهماند حجاب عامل مقلوب کننده ی اراده ی اش نیست

مدملی گفت: تصویر واقع گرایانه از وضعیت زن این است که بدانیم در جوامع اسلامی بخصوص جامعه خودمون سه چهره از زن داریم یک چهره زن سنتی است با شرایط خاص، یک چهره زن متجدد که شروع به رشد و تکثیر کرده است و یک چهره هم زنان فاطمه وار است که هیچ وجه اشتراکی با چهره زن سنتی ندارد همانطور که هیچ وجه اشتراکی با زن تجدد ندارد .

وی گفت: ضعف جدی کار این است که نمی دانیم چگونه حضور در اجتماع را با هویت فردی با هویت جمعی و اجتماعی تطبیق دهیم و در این زمینه مشکل جدی داریم. در رسانه ملی تصویر تحقق پذیری از حضرت زهرا سلام الله علیها برای زنان ارائه نشده است به بانوان گفته نشده چه ظرفیت هایی دارند و چگونه آن ها را کشف و بروز دهند. زن فعلی کمتر می داند که می تواند هویت فردی و هویت جمعی موفقی داشته باشد که با مبنای دینی سازگار باشد . در این بین دانشگاه ها، رسانه وحوزوی ها یکسری وظایفی دارد که از عهده آن تا کنون به خوبی برنیامدند.