کرسی علمی ترویجی

تهران کرسی علمی ترویجی

شناسه خبر : 120983

1400/12/22

تعداد بازدید : 192

تهران کرسی علمی ترویجی
فعالیت فاخر علمی _ پژوهشی کرسی علمی ترویجی با موضوع: نقش امید در سازگاری زنان و استحکام خانواده استاد ارائه کننده: خانم دکتر زهرا سادات موسوی؛ استاد ناقد: خانم دکتر زهرا سادات حسینی؛ استاد داور: خانم دکتر سمیه سادات موسوی
فعالیت فاخر علمی _ پژوهشی
در زمینه بهره ‏مندی بیشتر طلاب از دستاوردهای علمی اساتید و رشد و شکوفايي استعدادهای طلاب، مرکز آموزش عالی اخلاق و تربیت دره الصدف تهران برگزار کرد.
کرسی علمی ترویجی با موضوع: نقش امید در سازگاری زنان و استحکام خانواده
استاد ارائه کننده: خانم دکتر زهرا سادات موسوی؛
استاد ناقد: خانم دکتر زهرا سادات حسینی؛
استاد داور: خانم دکتر سمیه سادات موسوی.
زمان: یکشنبه 22/12/1400
ساعت: 10:30 الی 12:30
پیوند(لینک) مجازی:
https://room.gharar.ir/303a895c-0142-4ce1-9d2b-d601ea685045

اخبار مرتبط