کرسی علمی ترویجی

اصفهان/خمینی شهر/کرسی علمی ترویجی آزادی زن، تامین کرامت یا تخریب کرامت

شناسه خبر : 120674

1400/12/16

تعداد بازدید : 57

اصفهان/خمینی شهر/کرسی علمی ترویجی آزادی زن، تامین کرامت یا تخریب کرامت
گروه شهید قربانخانی به مناسبت هفته پژوهش کرسی علمی ترویجی آزادی زن، تامین کرامت یا تخریب کرامت را در تاریخ 1400/9/16 یا حضور اساتید محترم آقای دکتر فرامرز عطریان، لیلا رییسی و مسعود راعی برگزار کرد.
این برنامه با حضور جناب آقای دکتر عطریان عضو هیأت علمی دانشگاه نجف آباد، سرکار خانم دکتر رئیسی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اصفهان ودبیری جلسه جناب آقای دکتر راعی به صورت مجازی برگزار شد.
دکتر عطریان ارائه دهنده بحث ابتدا به تبیین مفهوم کرامت و تفاوت آن درادبیات اسلام و غرب پرداخته و سپس جلوه های کرامت زن در تعالیم اسلام ودر محیط خانواده و اجتماع را مطرح کردند. ایشان اظهار داشتند در رابطه با حقوق و آزادی های زن در قوانین کشور که نشأت گرفته از شرع است باید با توجه به فرایند تحولات فقه به روز رسانی و به فلسفه احکام توجه شود درنتیجه کرامت و آزادی زن نیز متفاوت با آنچه در گذشته بوده معنا م یشود.
خانم دکتر رئیسی در نقد سخنان استاد ارائه دهنده گفتند حقوق انسان وضعی و اعطایی نیست که قابل تغییر، سلب یا محدودیت باشد و جنسیت و نژاد نیز درآن نقشی ندارد. و مشکلاتی که در رابطه با حقوق و آزادی زن وجود دارد، زمانی است که این حقوق در بستر جامعه و خانواده آورده می شود و با آسیب شناسی مشخص می شود که قانونگذاران قرائت های مختلفی از بحث آزادی و کرامت زن دارند و تلقی های شخصی معیار قرار داده می شود.