سمنان شرکت طلاب مدرسه علمیه فاطمیه گرمسار درنشست پژوهشی ارایش های نو ظهور ، انجمن علمی پژو هشی فقه و اصول و پاسخگویی جامعه الزهرا س

شناسه خبر : 105563

1400/01/18

تعداد بازدید : 5

سمنان شرکت طلاب مدرسه علمیه فاطمیه گرمسار درنشست پژوهشی ارایش های نو ظهور ، انجمن علمی پژو هشی فقه و اصول و پاسخگویی جامعه الزهرا س
شرکت طلاب مدرسه علمیه فاطمیه گرمسار درنشست پژوهشی ارایش های نو ظهور ، انجمن علمی پژو هشی فقه و اصول و پاسخگویی جامعه الزهرا س

 طلاب  واساتید مدرسه علمیه فاطمیه گرمسار درنشست پژوهشی ارایش های نو ظهور که به همت انجمن علمی پژو هشی فقه و اصول و پاسخگویی جامعه الزهرا س در روز دوشنبه 16 فروردین به صورت مجازی برگزار شد شرکت نمودند . در این نشست مسایل مربوط به کاشت ناخن ، کاور کردن و... مورد بررسی فقهی قرار گرفت . کارشناس جلسه نظرات مراجع عظام را مورد بررسی قرار داد و گفت : هر چند در نظرات مراجع بزرگوار در جایی که مانعی برای وضو وغسل وجود داشته باشد توصیه به انجام وضوی جبیره ای نموده اند اما بر اساس قواعد دیگر نباید مانع را ایجاد نمود و خود را در شرایط اضطرار قرار داد . ایشان در ادامه به مسایل جانبی مساله کاشت ناخن پرداختند و به سوالات حضار پاسخ دادند .

اخبار مرتبط