مازندران- برگزاری مسابقه فیش نویسی

شناسه خبر : 105505

1400/01/16

تعداد بازدید : 7

مازندران- برگزاری مسابقه فیش نویسی
مسابقه فیش نویسی با توجه به منبع معرفی شده در میان طلاب مدرسه علمیه الزهراء(سلام الله علیها) ساری برگزار شد.

معاون پژوهش مدرسه علمیه الزهراء (سلام الله علیها) ساری گفت: برای افزایش انگیزه طلاب در مباحث پژوهشی مسابقه ای با عنوان فیش نویسی برگزار گردید. هیجان و رقابت در مسابقات باعث افزایش علاقه طلاب به پژوهش خواهد شد.
عزیزی در این راستا گفت: موضوع عام و خاص مشخصی تعیین گردید و در همان راستا ارسال دو فیش استاندارد با توجه به آموزش هایی که از قبل به طلاب داده شده بود، مورد مسابقه قرار گرفت. قبل از برگزاری مسابقه جزوه ای از استانداردهای فیش نویسی نیز در اختیار طلاب قرار گرفت تا مطالعه مجدد بتوانند فیش های استانداردی تهیه نمایند.