هرمزگان-تهیه نشریه پژوهشی دیجیتال از فعالیت های انجام شده در مدرسه - موسسه آموزش عالی فاطمه معصومه (س)

شناسه خبر : 105195

1399/12/25

تعداد بازدید : 25

معاون پژوهش موسسه آموزش عالی بندرعباس از تهیه نشریه پژوهشی دیجیتال توسط طلاب انجمن کلام خبر داد.

معاون پژوهش موسسه آموزش عالی حوزوی فاطمه معصومه (س) از تهیه نشریه پژوهشی دیجیتال خبر داد. خانم صمدی بیان داشتند: این نشریه توسط طلاب انجمن کلام از فعالیت های  پژوهشی برای اولین بار در موسسه تهیه شده است.

اخبار مرتبط