جلسه دفاع مجازی

جلسه دفاعیه مجازی سر کار خانم مریم علی همتی

شناسه خبر : 105090

1399/12/23

تعداد بازدید : 27

جلسه دفاعیه مجازی سر کار خانم مریم علی همتی
مرکزی- اراک- موسسه آموزش عالی حوزوی ریحانه النبی سلام الله اراک-برگزاری جلسه دفاعیه مجازی سر کار خانم مریم علی همتی با عنوان انسان کامل و مراتب آن از دیدگاه علامه طباطبایی(ره)