مدرسه علمیه حضرت خدیجه_سلام الله علیها_شهرستان بهاباد

یزد- دومین نشست پژوهشی از سلسله مباحث تبیین فلسفه حجاب

شناسه خبر : 104258

1399/12/05

تعداد بازدید : 2

یزد- دومین نشست پژوهشی از سلسله مباحث تبیین فلسفه حجاب
به گزارش خبر گزاری مدرسه علمیه حضرت خدیجه_سلام الله علیها_شهرستان بهاباد، دومین نشست پژوهشی از سلسله مباحث تبیین فلسفه حجاب،با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین محمد ابراهیم ابراهیم پور و به صورت مجازی در سامانه سیما برگزار شد

به گزارش خبر گزاری مدرسه علمیه حضرت خدیجه_سلام الله علیها_شهرستان بهاباد، دومین نشست پژوهشی از سلسله مباحث تبیین فلسفه حجاب،با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین محمد ابراهیم ابراهیم پور و به صورت مجازی در سامانه سیما برگزار شد:

محمد مهدی ابراهیم پور گفت: بین حیا و عفاف تفاوت وجود دارد و این دو دارای مرزبندی است،  حیا و عفاف هردو حالت نفسانی است به معنای کف النفس و این به معنای خودداری کردن از خواسته های نفسانی است و نیز عفاف به معنای پدید آورنده حالتی در نفس که از قلب به شهوات، انسان را باز بدارد.

 ایشان گفت: عفیف به کسی گفته می شود که با تمرین و ممارست در پیروزی بر شهوت، این حالت را به دست آورد و بکوشد تا این  حالت نفسانی را که به  انسان داده شده است را حفظ نموده و آنرا تقویت نماید.

وی تاکید کرد: عفاف حالتی است که بیشتر آن اکتسابی است و باید آن را به دست آورد .

ایشان گفت:موضوع حیا،  زشتی‌ها است و حیائی که در کنار حجاب به کار می‌رود همه زشتی ها نیست بلکه منظور از این نوع حیا ، زشتی های مربوط به حجاب و به طور کلی زشتی های مربوط به شهوت است که این شهوت گاه در خوردن بروز می کند،  گاه در پست و مقام بروز می‌کند و...

وی افزود: یا یکی از شهوات انسان ، شهوت جنسی است، برای مثال کسی که شهوت در نگاه را ندارد و آن را کنترل ننماید حیایی در نگاه ندارد.

ایشان گفت: هر شهوتی که در امور جنسی از طریق بدن پدید آید، موضوع عفت است اما نباید در اینجا به طور مطلق واژه بی عفتی را درباره وی بکار ببریم چرا که اگر درباره وی، بی عفتی را به کار ببریم در ذهن عرف،همین معنا در ذهن مخاطب،خطور میکند و این تهمت است.

 ابراهیم پور در جمع بندی مطالب گفت: عفت پدید آوردن حالتی است در نفس آدمی که او را از غلبه شهوت باز می دارد و انسان عفیف  کسی است که با تمرین و تلاش مستمر و پیروزی بر شهوت به این حالت دست یابد.

 وی افزود: اگر کف النفس و خود کنترلی را در رابطه جنسی بدانیم ، عفاف به معنای پاکدامنی گرفته می‌شود اما اگر در چشم و زبان و گوش و دیگر اعضای بدن هم خودکنترلی در نظر بگیریم ، عفاف معنای گسترده تری پیدا می ‌کند.

ایشان در بیان  فرق حیا و عفاف گفت:  حیا حفظ کردن حالت درونی نفس است  و به دست آوردن حالتی در نفس است و رابطه عفاف و تقوا و عفاف نیز از امور جنسی و پرهیز از رابطه جنسی پرهیز چشم و گوش و زبان از تحریکات جنسی همه مراتب جزو تقوا شمرده می شود.

وی افزود: عفاف یک معنای خاص دارد که درباره شهوت امور جنسی است و معنای اخص آن، غیرت دامنه گسترده ای دارد که شامل نگهداری از هر چیز با ارزش نزد انسان می شود که مهمترین آنها ناموس و وطن و دین است چون همانطور که نگهبانی از ناموس و دین و...نیز برایش مهم است.