مازندران- نشست علمی با عنوان : «آسیب شناسی پژوهش در حوزه های علوم انسانی»

شناسه خبر : 104241

1399/12/05

تعداد بازدید : 4

مازندران- نشست علمی با عنوان : «آسیب شناسی پژوهش در حوزه های علوم انسانی»
به همت معاونت پژوهش موسسه آموزش عالی تخصصی حوزه ام ‏البنین ( س) و با همکاری مرکز آموزش عالی الزهرا س بابل ، برنامه نشست علمی با عنوان : «آسیب شناسی پژوهش در حوزه های علوم انسانی» با حضور دکتر مرتضی خرمی استاد حوزه و دانشگاه، در تاریخ 28/11/99 برگزار شد.

در این نشست استاد آسیب ها را به چند گروه تقسیم نمودند که از جمله آنها آسیب‏های روش شناختی است که خود به چند دسته تقسیم می گردد:

الف- گاهی دیده می شود که تحقیق با ترویج و تبلیغ، یکسان انگاشته می‏شود و خلطی صورت می‏گیرد که باید این دو مساله از هم جدا شود.

ب- در تحقیق، مساله داریم که باید آن را توضیح دهیم و حل کنیم. پژوهش باید در پاسخ به سوال مطرح شود و فرضیه ای در آن مطرح باشد اما در بسیاری مواقع، محقق فرضیه و سوال ندارد. در صورتی که پژوهش باید مساله محور باشد.

ج- گاهی نتیجه ای که تحقیقات گرفته می‏شود، تکرار بحث های قبلی است. در حالی که نتیجه باید پاسخ به فرضیه و سوال باشد.

د- در مقاله باید نوآوری باشد و از گردآوری مطالب خودداری شود و از ادبیات محاوره ای استفاده نشود.

ه- تحقیقات باید به صورت تطبیقی انجام گیرد و روش تحقیق باید به درستی شناخته شود. برای هر موضوعی، روش خاص خودش به کار گرفته شود.

و- در انتخاب موضوع نباید دچار احساسات شد. همچنین نباید موضوع تحقیق زیاد گسترده باشد. باید تاریخچه و سیر تحولات موضوع را هم بدانیم.