سمنان تهیه بروشور در مدرسه علمیه فاطمه بنت اسدس بسطا

شناسه خبر : 104210

1399/12/05

تعداد بازدید : 1

سمنان تهیه بروشور در مدرسه علمیه فاطمه بنت اسدس بسطا
به گزارش معاونت پژوهش مدرسه علمیه فاطمه بنت اسدس بسطام به مناسبت سالروز آغاز عملیات خیبر بروشوری تهیه و در بین طلاب توزیع گردید.

 

به گزارش معاونت پژوهش مدرسه علمیه فاطمه بنت اسدس بسطام به مناسبت سالروز آغاز عملیات خیبر بروشوری تهیه و در بین طلاب توزیع گردید.

اخبار مرتبط