خبر دفاعیه

اصفهان/ خمینی شهر/ خبر دفاعیه

شناسه خبر : 104093

1399/12/02

تعداد بازدید : 7

اصفهان/ خمینی شهر/ خبر دفاعیه
خانم مریم مختاری خوزانی طلبه مرکز تخصصی فاطمه الزهرا«سلام الله علیها»خمینی شهراز پایان نامه خود با عنوان :«معناشناسی رسول در قرآن » به راهنمایی حجت الاسلام و المسلمین رضا مهدیان فر و داوری آقای دکتر ولی الله جعفری مورخ 99/11/13ساعت 8:30 صبح در مرکز مدیریت استان دفاع کرد.

خانم مختاری در دفاع از پایان نامه خود ابتدا به شرح فصل ها و گفتارهای هر فصل پرداختند و پایان نامه خود را که دارای 4 فصل بود ، این گونه شرح دادند که فصل اول شامل مباحث مقدماتی است که، گفتار اول کلیات تحقیق و گفتار دوم مفهوم شناسی است.

    ایشان فصل دوم که با نام تبارشناسی تحقیق بود را شامل جهان بینی و فرهنگ قومی واژه رسول در عصر جاهلیت معرفی فرمودند که خود واژه رسول در اشعار جاهلیت به کار نرفته است ولی مشتقات این واژه به کار رفته است که در امور مادی استفاده می شده است او در ادامه کاربردهای واژه رسول در قرآن را تبیین کرده وحاصل تحقیق ایشان در باب  معنای اساسی رسول، برانگیختن با نرمی و تانی بود، یعنی معنای اساسی رسول برانگیختن با نرمی و تانی است.

     در ادامه جلسه ایشان به مباحث فصل سوم که میدان های معناشناسی رسول بود پرداختند و واژه های مترادف ،متضاد، فعال،منفعل و ملازم را معرفی کردند. و در ادامه فصل آخر خود را توضیح داده که تحلیل معنایی و شبکه معنایی واژه رسول در قرآن بود و همچنین الله و رب را از مهم ترین واژه های کانونی رسول معرفی فرمودند که که نقش محوری و متحد کننده در میان سایر مولفه های رسول را دارا است.