سمنان ارزيابي مقاله درمدرسه علمیه فاطمه بنت اسدبسطام

شناسه خبر : 103454

1399/11/21

تعداد بازدید : 17

سمنان ارزيابي مقاله درمدرسه علمیه فاطمه بنت اسدبسطام
به گزارش معاونت پژوهش مدرسه علمیه فاطمه بنت اسد س بسطام ارزیابی مقاله پایانی دوم خانم فاخره خوری با عنوان سنت های الهی در رفتار با اقوام پیامبران توسط حجت الاسلام و المسلمین احمد دستورانی ارزیابی گردید .

به گزارش معاونت پژوهش مدرسه علمیه فاطمه بنت اسد س بسطام ارزیابی مقاله پایانی دوم خانم فاخره خوری با عنوان سنت های الهی در رفتار با اقوام پیامبران توسط حجت الاسلام و المسلمین احمد دستورانی ارزیابی گردید .

اخبار مرتبط