مازندران- گفتگوي پژوهشي ا خانم رضا قلی از نو قلمان و پژوهشگران موفق مدرسه علمیه خواهران محمودآباد

شناسه خبر : 103378

1399/11/21

تعداد بازدید : 14

مازندران- گفتگوي پژوهشي ا خانم رضا قلی از نو قلمان و پژوهشگران موفق مدرسه علمیه خواهران محمودآباد
گفتگوي پژوهشي با خانم رضا قلی از نو قلمان و پژوهشگران موفق مدرسه علمیه خواهران محمودآباد درتاریخ 99/09/26 صورت گرفت.

به مناسبت هفته پژوهش گفتگویی با خانم رضا قلی یکی از نو قلمان وپژوهشگران موفق مدرسه علمیه خواهران محمودآباد انجام شد درتاریخ26/09/99 ایشان گفتند:پژوهش باید طوری باشد درسطح جهانی تاثیر گذار باشد بر غیر مسلمانان هم اثر داشته باشد و طلاب با کار کردن روی قرآن و صحیفه سجادیه دغدعه های روزجامعه را در آنها برداشت کرده و بررسی
کنند و کار کنند.